Ekshumowanie zwłok w Gdańsku, Trójmieście

Przeprowadzamy ekshumację zwłok w terenie Trójmiasta (Gdańska, Sopotu, Gdyni) i okolic, m.in. w Pruszczu Gdańskim. Wydobycie zwłok lub szczątków osoby zmarłej z miejsca jej pochówku następuje zazwyczaj na wniosek jej bliskich. Wiąże się przeważnie z chęcią przeniesienia ich na inny cmentarz, nierzadko znajdujący się w innej miejscowości. Zdarzają się także sytuacje, w których ekshumacja odbywa się na zlecenie sądu lub prokuratury i ma na celu ponowne wyjaśnienie przyczyny śmierci. Niezależnie od powodu ekshumacje są trudnym emocjonalnie przeżyciem dla rodzin osób, które odeszły.

Ekshumacja i przeniesienie zwłok, podobnie jak oferowana przez nas usługa organizacji pogrzebu w Gdańsku, Sopocie czy Pruszczu Gdańskim, wymagają dopełnienia szeregu formalności. Są one określone w Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Zgodnie z przepisami ekshumacje zwłok przeprowadzamy w okresie od 16 października do 15 kwietnia – we wczesnych godzinach porannych. W uzasadnionych przypadkach Powiatowy Inspektor Sanitarny może jednak zezwolić na ich wykonanie w innym czasie.

Ekshumacja i przeniesienie zwłok – w KREMO się tym zajmujemy

Profesjonalnie zajmujemy się ekshumacją szczątków, a także zwłok. Usługi te świadczymy nie tylko na terenie Gdańska, ale również w innych polskich miastach. Polegają one na przeniesieniu zwłok czy też urny z prochami do innego grobu, a nawet na inny cmentarz. Jest to jak najbardziej możliwe, ale dopiero po uzyskaniu wymaganej zgody od Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ponadto konieczne jest zawiadomienie zarządu cmentarza, na którym został pochowany zmarły, jak również uzyskanie stosownego pozwolenia od administracji cmentarza wybranego przez Klienta. Zdajemy sobie sprawę, że procedury te mogą odnowić u krewnych osoby zmarłej już często zabliźnione rany, dlatego będziemy dla Państwa wsparciem przez cały czas trwania ekshumacji. Oferujemy swoją pomoc również w przeniesieniu grobu dziecka, który różni się wielkością od grobu osoby dorosłej. Zarówno przewóz urny z prochami, jak i zwłok na terenie Gdańska oraz innych miast musi być w 100% zgodny z prawem – przeprowadzimy Państwa przez całą tę procedurę od A do Z.

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok oraz szczątków z grobu czy miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i ponownego pochówku na tym samym lub innym cmentarzu (dotyczy to również konkretnego miejsca pochówku, remontu grobu/grobowca, a także badania nakazanego przez sąd).

Jakich formalności wymaga ekshumacja zwłok?

Aby cała procedura mogła odbyć się legalnie, należy złożyć wniosek o zezwolenie na ekshumację do stacji sanitarno-epidemiologicznej, właściwej dla lokalizacji cmentarza, na którym znajduje się grób. Do wniosku trzeba dołączyć odpis aktu zgonu osoby zmarłej oraz zaświadczenia od zarządców obu cmentarzy o możliwości: dokonania ekshumacji i przeniesienia zwłok w nowe miejsce – na tym samym lub innym cmentarzu. Po otrzymaniu zgody od Powiatowego Inspektora Sanitarnego (maksymalnie do miesiąca od złożenia wniosku) można ustalić termin ekshumacji, o którym należy również poinformować zarządcę cmentarza, na którym zostaną pochowane zwłoki osoby zmarłej.

Wspieramy naszych Klientów kompleksowo i w każdej sytuacji, która dotyczy pochówku bliskich – dlatego pomagamy również w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z procedurą ekshumacji w Trójmieście czy okolicznych miejscowościach, jak m.in. Pruszcz Gdański. Ekshumacja zwłok w Sopocie lub Gdańsku to nie jedyne z naszych usług. Zajmujemy się też zarówno przewozem urny bądź transportem zwłok, jak i przewożeniem ich po ekshumacji na terenie całego kraju, a także poza jego granicami. Warto dodać, że transport osoby zmarłej do innego państwa oraz w przypadkach korzystania z komunikacji lotniczej, kolejowej czy morskiej również wymaga zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Od czego zależy procedura ekshumacji zwłok?

Poza koniecznością skompletowania niezbędnej dokumentacji ekshumacja zwłok wymaga dokładnego zaplanowania przebiegu całego przedsięwzięcia. Sposób przeprowadzenia ekshumacji zależy od czasu, jaki upłynął od pochówku. Ze względu na proces mineralizacji, któremu ciało podlega po śmierci i który zajmuje około 10-20 lat, zwłoki wydobywane są wraz z trumną, jeśli pogrzeb miał miejsce przed upływem 20 lat. W przeciwnym razie z grobu wyjmowane są szczątki oraz pozostałości po trumnie. W pierwszym przypadku trumna zostaje umieszczona w specjalnie przygotowanej skrzyni, zaś w drugim – resztki trumny ze szczątkami umiejscawiane są w tzw. trumnie ekshumacyjnej.

Zapraszamy Państwa do kontaktu – zdajemy sobie sprawę, że temat może budzić nie tylko wiele trudnych emocji, ale również dodatkowych pytań dotyczących samej ekshumacji, a także tego, jak odbywa się przewóz urny lub trumny. Jesteśmy do dyspozycji. Przedstawimy szczegóły oferty oraz przygotujemy wycenę. Zależy ona od kilku istotnych czynników, m.in. daty i formy pochówku, typu miejsca, w którym nastąpi tzw. złożenie poekshumacyjne zwłok, oraz rodzaju nagrobka. Warto nam zaufać – wiemy, że ekshumacja szczątków bliskiej osoby jest przeżyciem, które rodzi niepokój. Zadbamy o to, aby w tym niełatwym czasie odczuwali go Państwo w jak najmniejszym stopniu.